Макал-лакаптар

* * *
Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл.

* * *
Туулган жердин кадыры  алыс жерде билинет.

* * *
Туулган жердин топурагы алтын, суусу мүрөк

* * *
Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат.

* * *
Абийирдүү болсо баласы, атасына бак конот.

* * *
Адеби жоктун уяты жок.

* * *
Баласы баатырдын атасы ардактуу.

* * *
Билбеген уят эмес, билгиси келбеген уят.

* * *
Досу көптү жоо албайт, акылы көптү доо албайт.

* * *
Дүйнөгө түркүк болгон адам жок.

* * *
Жаман уул жакшы атанын наамын булгайт.

* * *
Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат

* * *
Жолдошу көптүн колдоосу көп.

* * *
Сураган уят эмес, уурдаган уят.

* * *
Себепсиз күлгөн –тарбиясыздыктын белгиси.

* * *
Адамдагы мыкты сапат-жөнөкөйлүк

Даярдаган Каныкей Бактыбекова,
 Ош шаарындагы №38 Барпы атындагы орто мектебинин
10-классынын окуучусу

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>