Daily Archives Пятница Февраль 8th, 2013

Биз жашаган шаардын орчундуу кѳйгѳйлѳрү

 

Албетте, ар бир шаардын ѳзүнүн ѳзгѳчѳ орчундуу кѳйгѳйлѳрү болот. Болгондо да бир тараптуу эле кѳйгѳй эмес, андай жүрѳк кейиткен оор кѳйгѳйлѳрдүн кѳптүгү ар бир шаарда жашаган тургундарды ойлонтпой койбосо керек. Мен окуучу болгондуктан мени транспорт кѳйгѳйү кѳбүрѳѳк  тынчсыздандырат. Себеби ар бир окуучу мектепке сѳзсүз автобус, троллейбус же маршрутка менен барышат,  жѳѳ жүргѳн окуучуну чанда гана кездештиресиң. Окуучу мектепке  батыраак кечикпей барыш үчүн автобуска же маршруткага  түшүү керек. Бирок окуучуларга кѳп учурда эле  маршруткалар токтобой коет, токтосо да автобустар чоң класстын окуучуларына эле токтойт. Ал эми автобустар аялдамада сѳзсүз токтогондуктан ага чыгып алууга мүмкүнчүлүк кѳбүрѳѳк. Токтобой койгондугунун себеби, бул окуучулардын  жол акысын толук тѳлѳй албагандыгы.

Далее

Мугалимдин кайсы убакта ачуусу келет?

                                                                                                              

Биздин экинчи ата-энебиздей болгон мугалимдерди  айрым окуучулар  кѳп учурларда капа кылып, ачуусуна тийишет. Чындыгында мугалимдик кесип абдан түйшүктүү, оор анан да татаал. Эжекелер биз үчүн канчалаган мээнетин, энергиясын, убактысын  жумшашат. Керек болсо ѳз балдарына да бизчелик убактысын кетиришпейт. Мугалим бирѳѳ болсо, ал эми биз-отуз, кырк болобуз. Дагы тынч отурбай, сабакты жѳн ѳткѳздүрбѳйбүз.   Кээ бир жаш мугалимдер окуучулардын мындай мамилесинен, тартипсиздигинен  тажап кетип калышат. Ал тургай  мугалим болуудан да качышат. Кайсы убакта мугалимдин окуучуларга кѳбүрѳѳк ачуусу келет?

Далее

Жаркын келечекке тамекисиз барбайлыбы!

Азыркы учурда кѳчѳдѳ, ар бир тѳртүнчү мырзанын же айымдын тамеки чегип жатканын кѳрѳбүз. Кийинки мезгилдерде бул нерсе коомчулук үчүн жат кѳрүнбѳй калды. Кимиси болбосун тамекинин буусун үйлѳп, ырахаттанып чегип турганын кѳрѳсүң. Аны кѳргѳн жаш балдар кызыккыдай  үйлѳшѳт. Ишканаларда, коомдук жайларда да чегишет. Жада калса мектепте жашырынып чеккен окуучулар жок деп айта албайбыз. Кѳп учурда жашпыз, эч нерсе болбойт, эркек болгондон кийин чегет да деп тамекини жан шерик кылгандар кѳбѳйүүдѳ. Бирок тамекинин терс таасири, зыяндуулугу спирттик ичимдиктерден, баңгиликтен, насвайдан калышпайт. Тамеки чеккендердин катарында рак оорусуна чалдыккандар, ал тургай  ѳпкѳсү начарлап, түрдүү ѳпкѳ ооруларына тушуккандар андан да кѳп.

Далее