Monthly Archives Март 2013

Кыялкеч кыл калемдер

Далее

Силер билесиңерби?

Coca-Cola

 Достор, биз баарыбыз  жакшы кѳрүп, ичип жүргѳн Coca-Cola дүйнѳдѳ эң белгилүү газдалган суусундук.  Кымбат жана алдыда болгон бренддердин бири болуп эсептелет, бирок ден соолукка эң зыяндуу ичимдик деп саналат. Эмне себептен? Ден соолукка кандай таасир этет? Эмнелерден жасалат? Эмне себептен кѳпчүлүк адамдар бул суусундукту ичишет?

Далее

Мектепке бирдей форма кийүүгѳ кѳз карашаңыз?…

 Биринчи бул макаланы жазуудан мурун 12 окуучуга «мектепте бирдей форма кийүүгѳ кандай карайсыз» деген суроо узаттым .Суроомдун жообуна жалаң гана  «жакшы болот эле», «каршы эмесмин» деген гана сѳздѳрдү уга алдым. Бирок окуучулардын дээрлик бардыгы мектепте жоолук оронууну колдобой турганын айтышты. Мейли, алар каалашса кѳчѳдѳ, үйлѳрүндѳ  оронуп жүрѳ беришсин, бирок мектепке оронуп келишкенине каршыбыз деген пикирлерин билдиришти.

Далее

Мультфильмдердин пайдасы жана зыяны

Мультфильмдер-ѳсүп келе жаткан баланы тарбиялоочу эң жеткиликтүү курал. Андагы ар бир окуя баланын психологиясына ѳзгѳчѳ таасир берет жана коомду ошол кѳргѳн фильмдер аркылуу кабыл алышат. Мультфильмдеги каармандар жеткинчекке ѳзүн алып жүрүүнүн ар тараптуу багыттарын кѳрсѳтѳт. Ошолор аркылуу жаман менен жакшыны, боорукердик менен ташбоордукту айырмалай алышат.  Бѳбѳк ѳзүн сүйүктүү каарманына окшотот да анын кыймылын, кылган ишин, кылыктарын аткара баштайт. Ошондой эле мультфильм баланын аң сезимине, ой жүгүртүүсүнѳ, дүйнѳ таанымына түздѳн-түз таасирин тийгизет.

Далее

Кышы тескери материк

Дүйнѳдѳ кѳпчүлүгүбүз билбеген кызыктар кѳп. Ар бир материктин ѳзүнѳ гана мүнѳздүү ѳзгѳчѳлүгү бар. Мисалы биз бүгүн сѳз кыла турган Австралия мамлекетинде бардыгы тетири. Ал ѳлкѳдѳ Жаңы жыл жайдын эң ысык күнүндѳ, июлда  белгиленет. Эң суук жери Түндүгүндѳ эмес, Түштүгүндѳ. Күн Түндүктѳн тийип турганда Түштүгүндѳ кѳлѳкѳ түшүп турат. Түштүгүнѳ күн тийгенде  Түндүгүнѳ кѳлѳкѳ түшѳт. Австралия Жашыл континент деп аталганы менен, жер жүзүндѳгү эң кургак жана жайдак материк. Жердин ¾ бѳлүгү жетиштүү нымдалбайт жана жайдак талаалар саргыч кызыл түскѳ боелуп турат. Түштүк Африкага жана  Түштүк Америкага салыштырмалуу Австралия батыштан чыгышты карай созулуп жайгашкан. Андыктан ал жердин Түштүк жарым шарындагы   эң ысык  бѳлүгү деп эсептелет. Австралияда бир канча жылдар бою жамгыр болбогон райондор бар. Ошол эле учурда жер үстүнѳ караганда жер астында суулар кѳп. Бул жерде суу табигый күч менен атырылып чыккан 6 миңден ашык ар кандай артезиан кудуктары бар.

Далее

Апендинин жоруктарынан

Апендиге апасы кошунасыныкынан май сурап келчи.-дейт. Апенди чыныны кѳтѳрүп  кошунаныкынан май сураганы барат. Кошунасы чыныга  толтуруп май куят. Апенди бул жагына дагы деп түбүнѳ дагы май куйдурмакчы болгондо чынынын ичиндеги май тѳгүлүп калат. Кошунасы чынынын түбүнѳ да май куюп  берет таңданып. Апенди майды апасына алпарат. Ушунча элеби,-дейт  апасы чынынын түбүндѳгү майды кѳрүп. Жок, бул жагында дагы бар,-деп чыныны аңтарганда чынынын түбүндѳгү майы дагы тѳгүлүп, майсыз калышат...

Далее

Жол эрежеси боюнча сынактын жеңүүчүлѳрү

Далее

“Мы всегда дружны”

21 марта территориальный молодежный совет № 3 “Сулейман Тоо” провел конкурс “Мы всегда дружны” между 6 школами города Ош. Каждая школа представляла одну из национальностей, живущих в регионе.

Далее

Сумалак пиширишни биласизми?

Сумалак тайёрлаш учун қуйидаги  маҳсулотлар керак. Буғдой, ун, ёғ ва сув керак. 10 килограмм буғдойни ундириб, у гўшт қийма қиладиган мослма ёрдамида майдаланади.

Далее

Наврўз шодиёнаси!

                                                                                                                          

Наврўз – янги кун демакдир. Шунинг билан бирга мучалларнинг алмашинувидир. Наврўз – шарқий халқларнинг янги йилидир.

Чечаклар барқ уриб келди Наврўзим,

Дон-дуним, ош-ноним ҳам ризқу-рўзим.

Жаҳонга тик боққан сен қаро кўзим,

Хуш келдинг Наврўзим дилларга ҳамдам,

Бизнинг қувончлардан қувонсин олам.

Далее

Все работы хороши – выбирай на вкус!

                                                                                                                       

Профессия, о которой я мечтаю и люблю, это — стоматолог или хирург.  Чтобы стать таким, надо учиться и стремиться к этому. Надо знать химию, физику, алгебру, биологию и даже русский и английский языки. Если ты знаешь все эти предметы, тебе будет легко в работе и в жизни. По-моему, стать хирургом и достойным стоматологом – это не просто.  Для того чтобы стать ими, надо хорошо учиться, много трудиться. Только тогда ты можешь стать хорошим человеком.

Далее

Энг яхши дори

Эртаклар яхшилликка етаклар

Сафо деган кичкина қизча ўрмонга борибди. Ям-яшил дарахтлар, ранг-баранг гулларни кўриб жуда завқланибди. Уйга қайтаётганда йўлидан адашиб қолибди. Ҳафа бўлганидан йиғлаб юборибди. Шу пайт қулоғига:

—       Нега йиғлаяпсан? – деган майин овоз эшитилибди.

Далее

Ақл ва бойлик

Эртаклар яхшиликка етаклар

Бир чолнинг тўрт ўғли бор экан. Бир куни чол ўғилларини ҳузурига чорлаб, шундай дебди:

-Ўғилларим, мен қариб-қартайиб қолдим. Орангиздан биттангиз оила бошлиғи бўлишингиз керак. Ким ақлли ва давлатманд бўлса, ўша менга меросхўр бўлади. Ҳар қайсингиз менга ақлли ва давлатманд эканлигингизни кўрсатинг.

Далее

Нокнинг асили

                                                                                                                           

Эртаклар яхшилликка етаклар

Хўжайин хизматкорини  нокка юбораётиб тайинлабди : ”Нокни энг аслидан олиб келгин,” дебди. Хизматкор бозорга бориб, нок сўрабди. Сотувчи нок узатган экан, хизматкор шундай дебди. ”Йўқ, сен менга энг аслидан бергин”. Сотувчи айтибди : ”Биттасини тотиб кўргин, яхшилигини биласан қўясан”.

Далее

Ота қадри

Дунеда бир инсон бор. У инсонсиз ҳаётнинг қизиғи йўқ. У улуғ инсон ота демакдир. Отанинг ўрнини ҳеч ким хатто ўз онанг ҳам боса олмайди. Отанг дунёдан кўз юмса бориб қабрларини зиёрат қиласан, аммо отанг тирик бўлиб сендан хабар олмаса ёки сен отангни кўришни хоҳлаб кўролмасанг бундан оғир дард йўқ.

Далее

О толерантности как о взаимном уважении

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, выносливость) — термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности. Толерантность заключается в осознании и предоставлении другим их права жить в соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям их самобытной культуры.

Далее

Дўст аслида ким?

Дўст синовларда елкадош, оғир дамларда бардош бўладиган инсон. Дўст қувончни ҳам, қайғуни ҳам бирга баҳам кўрадиган, баъзан аччиқ танбеҳ, баъзан қайноқ меҳр беришга тайёр инсон. Дўст энг махфий сирларингни ҳам ишониб айтадиган, қай манзилда бўлма сен ила бирга қайтадиган инсон. Дўст йўқсизлик  пайтларда бизга борин сочадиган, ё биздан узоқроққа қочадиган, баъзан эса номингизни қораларга  булғайдиган инсон. Дўст биз учун керак бўлса жонини беришга тайёр турган инсон. Дўст чин дилдан бизга ҳавас қиладиган, ёки ҳасад ила қалбин тиладиган инсон.

Далее

Кем быть?

                                                                                                                              

Когда я вырасту, я стану учителем. Учитель – это хорошая профессия. Весь мир учится у учителя. В первом классе ученик ничего не знает, а в одиннадцатом классе становится человеком. Если ты хочешь стать хорошим бизнесменом, доктором или миллионером, надо учиться много.

Далее

Меҳр оқибат

 Одамийлик сабоқлари

Меҳр оқибат деганда мен шуни тушинаманки, бу – инсонларни бир-бирига яқинлиги, яхши ёмон кунида ёрдам қўлини чўзиши, ҳар инсонга қўлидан келганча ёрдам бериши ва меҳр оқибатлигини исботлашлиги. Мен дунёда ҳар турдаги инсонларни кузатаман. Кимдир меҳр оқибатли яна кимдир эса меҳроқибатсиз. Бундай инсонларни кўп ерда учратаман.

Далее

Как добиться успеха в жизни?

                                                                                                                    

Так как мозг человека постоянно находится в мыслительном процессе, то порой бывает сложно выделить какие- либо конкретные желания и цели. Люди думают, что вроде бы ничего не запланировано и поэтому проводят время впустую, чаще всего за просмотром бесполезных сериалов или попросту скучают от безделья, а потом резко вспоминают о насущных планах и начинают второпях, авралом все делать. Но существует категория людей, которые знают способ, позволяющий более четко понять, когда и что нужно сделать, чтобы жизнь проходила не впустую.

Далее