Daily Archives Вторник Апрель 2nd, 2013

Жаныбарлар дүйнѳсү

Гепард

Эң шамдагай жаныбар –гепард. Ал ааламдагы бардык жаныбарларды кубалап жете алат. Саатына жүз чакырымдан ашык чуркай алат. Африканын токойлорунда, Каспий жана Арал деңизинин жээктериде жашашат. Чындыгында алар кѳп санда эмес. Мамлекеттик корукка алынган.

 

Далее

Биздин ашкана талапка жооп береби?

 Азыркы учурда кѳптѳгѳн коомдук жайларда тазалык сакталбагандыктан ар түрдүү оорулар  келип чыгууда. Окуучулар ар түрдүү сарык окшогон жугуштуу оорулар менен ооруп калган учурлар да кѳп. Бул албетте,  окуучулардын ден соолугуна  залал келтирет  жана сабактарды кѳп калтырууга себеп болот.”Оорунун алдын албаса ѳлүм ашкере кылат”,- деп куру бекер айтылбаса керек. Ушул жагдайдан улам мен ѳзүм окуган  Ю.А.Гагарин атындагы мектебинин  мугалимдери, окуучулары арасында сурамжылоо жүргүздүм. 5-Б.классынын класс жетекчиси Асыранова Таннур эжекеге кайрылдым: -Биздин ашкана талапка жооп береби, ѳз оюңузду айтып койбойсузбу?

Далее