Daily Archives Воскресенье Апрель 14th, 2013

Акылсыз хан

(жомок)
Мурунку өткөн заманда малы көп, акылы аз бир хан жашады. Хан бир күнү ойлонуп отуруп, уулун чакырып: — Балам, палан жерде, бакыр деген элде акылман кемпир бар экен. Ошону эч кимге билдирбей ээрчитип кел, андан акыл сурайлы,- деди. Уулу макул болду да, атасынын сөзүн айтып, кемпирди чакырууга бөлөк бир жигитти жумшады.  Кемпир жолдо келе жатып, хандын уулуна жолугуп калды. Хандын уулу ага карап: Акылман кемпир, ханга барып кайтканында, сөзүңдү эшитербиз,— деп жигиттерин ээрчитип жүрүп кетти. Кемпир хандын алдына барды.

Далее

@ символу качан электрондук почтада колдонулуп баштаган?

Биз билгенден «Собачка» деп аталган @ символу негизинен электрондук адрестерде колдонулат. Бул символдун келип чыгышы боюнча бир катар маалыматтар бар. Алардын бирине токтолсок бул белги биринчи ирээт Флоренцияга жакын жерде соода документинде пайдаланылган. Ошондой дагы бир документтердин биринде, 1536 –жылы Испанияга келген соода кораблдери жѳнүндѳ айтылган. Ал жерде бул белги «кѳлѳм бирдиги» катары пайдаланылган. Ушундай эле дагы бир маалымат боюнча бул белги англис тилинде «тѳлѳм» документтеринде пайдаланылган. Кандай дегенибиз менен бардык мамлекеттерде бул белги расмий түрдѳ ѳлчѳм бирдиги, же товардын баасын билдирген коммерциялык символ болгон.

Далее