Окуучулардын ырларынан

Дастанбек кызы Адила №2 Карл Маркс атындагы  мектебинин 5-В классынын алдыңкы окуучуларынын бири. Бош убактысын ыр жазуу менен ѳткѳрѳт

Жаз айы

Жаркырап нуруңду чачасың,

Жаз айы гүлдѳрдү ачасың.

Жадырап биз күлүп, ойносок,

Жамалың жайкалтып жатасың.

 

Кубанып, майрамды ѳткѳрүп,

Тособуз майрамды жаркырап.

Кубана баарыбыз ойносок,

Жаз айы ансайын кулпурат.

Tags:  

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>