Мектеп жана балдар бакчасы

Ош шаарындагы Ю.А.Гагарин атындагы мектеп гимназиясында жылдын башынан   эле мектеп менен биргеликте балдар бакчасы иштеп жатат. №17-Ю.А.Гагарин мектебинин мугалимдеринин айтымына караганда окуучулар балдар бакчасын аяктаган соң мектеп комплексине 1-класска которулуп, ѳз билимдерин улантышат. Мектеп мугалимдеринин айтымында “Бул балдардын билиминин бир калыпта ѳсүүсүнѳ ѳбѳлгѳ түзѳт”- дешет алар. Балдар бакчасында орус тилиндеги класстык бѳлүмдѳр да ачылган.

Бекназар Ысабек уулу №17 Ю.А.Гагагрин атындагы мектеп гимназиясынын 10-А-классынын окуучусу

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>