Буюклар ирода, матонат ва мардлик ҳақида

Ҳеч нарса ўз-ўзидан, ҳаракат ва иродасиз, қурбон ва меҳнатсиз юзага чиқмайди. Инсоний ирода, биргина қатъий одам иродаси ҳам шу қадар буюкки…

А.И. ГЕРЦЕН.

Ирода одамзоднинг фарқли белгисидир, фақат ақлгина иродани бошқариш учун абадий қоидадир

Ф. ШИЛЛЕР.

Воқеалар оқими бизнинг дадил иродамизга ва ҳаракатимизга боғлиқ

Г. УЭЛЛС.

Ақл ирода йўлини ёритади, ирода эса фаолиятни идора қилади

Я. КОМЕНСКИЙ.

Қаътиятсиз одам ҳеч қачон ўзига-ўзи хўжайинлик қилолмайди

У. ФОСТЕР.

Ўзини тута олган одам ҳаммадан кучлидир

***

Мардлик қўрқувдан жирканишдир. У бизга таҳдид солиб турган хавф-хатарни писанд қилмай, унга тик боради ва уни яксон этади

СЕНЕКА.

Эхтиёт бўлинг ва совуққонликни сақланг. Худди оташин қалб сингари ўзини тута биладиган бош ҳам керак

Ж. ЛЕББОК.

Қаътий ирода етишмаган одамда ақл ҳам етишмайди

В. ШЕКСПИР.

Ҳаётимиз –яшаш давомида юзага келган қийинчиликларни енгишга кетган кучимизнинг қийматига тенг

Ф. МОРИАК.

Қайсарлик ақли қисқалик, нодонлик ва ўзибилармонлик самарасидир

Ф. ЛАРОШФУКО.

Иродасини кучайтириш ниятидаги киши тўсиқларни енгиб ўтишга одатланиши лозим

И.П. ПАВЛОВ.

Чинакам мардлик- кулфатда синалади

Ф. ВОЛЬТЕР.

Кимки мард экан, у жасур ҳамдир

ЦИЦЕРОН.

Хатарни қўрқмай бартараф этиш эмас, балки уни юзма-юз қарши олиш мардликдир

ЖАН ПОЛЬ.

Ҳеч нима буюкликдек кўзга яққол ташланиб турмайди, оддий бўлиш-буюк бўлиш дегани

Р. ЭМЕРСОН.

Ўзини алоҳида қўймай, ҳамма одамлар қаторида бўлиш тенгсиз бахтдир

М.М. ПРИШВИН.

Ҳар қандай азобга ҳам розиман тайёр,

Номусим азоб чекмасин зинҳор

П. КОРНЕЛЬ.

Ҳақиқат гоҳо эгилади-ю, аммо ҳеч вақт синмайди, бамисоли сув бетидаги мойдек ёлғоннинг юзига қалқиб чиқади

М. СЕРВАНТЕС.

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>