Daily Archives Понедельник Март 3rd, 2014

Коңурбай кызы Фатима эжекеге…

Ар түрдүүчө адам болот эмеспи,

Мугалимге кимдир бирөө теңдешпи?

Эмгектенип, өз билимин бизге арнап,

Фатима эже  мээримдүү  жан эмеспи.

Окуучунун жан сырдашы боло алган,

Айтып бүткүс  не бир сөзгө татыган.

Жарык берип, сахнанын дагы төрүнө,

Таланттуунун таланттуусун чыгарган.

Сынактарда байгелерди ыйгарган,

Талыкпастан мээримдүү бизге караган.

Окуучум деп күнү тынбай талпынып,

Боорукер жан  окуучуларына  арбалган.

Күлүп турса айдай сулуу кере...

Далее