№6 tagged posts

Кыялкеч кыл калемдер

Сагынбаева Айдай

 

Сагынбаева Айдай

 

Сыймык Абдиллай уулу

Далее

Жаштар комитети тууралуу билесизби?

Ош шаардык жаштар комитети  Ош шаардык  мэриясынын алдында түзүлгѳнүнѳ 2 жыл болду. Азыркы мезгилде жаштар комитетинде 22 адам  эмгектенүүдѳ.  Комитет негизинен 4 багытта  Ош шаарындагы 14-28 жашка чейинки жаштар менен иш алып барат. Биринчиси—мектеп окуучулары, экинчиси-Ош шаарындагы 12 аймактык кеңешинин жаштары. Үчүнчүсү-студенттер. Тѳртүнчүсү кѳчѳ жаштары. Эч жерде иштебеген, эч жерде окубаган, барар жери жок балдар менен иш алып барат. Бул боюнча 9 багыттык программасы бар. Жаштардын билими, жаштардын маданий эс алуусу, жаштардын саясий укуктук аң сезимин  жогорулатуу, жаштардын укугу, жумушсуздук, жаштарга билим берүү жана башка ушу сыяктуу түрдүү багыттар боюнча иш алып барат.

Далее

Менин сүйүктүү мугалимим

Мугалим –ѳнѳр ээси үлгү берээр,

Мугалим эрктүү адам баарын жеңээр.

Шакиртин кыйын таптап ѳзүнѳн да,

Адамдык сапаты артык, жоомарт, чебер.

 Чындыгында мугалим ѳтѳ улуу адам, чексиз мактоолорго татыктуу   биринчи тарбиячы, залкар устат, тарбиянын дыйканы.

Далее

Мугалим мѳмѳлүү дарак

«Мугалим — мѳмѳлүү дарак»,-демекчи, биздин ата-энебизден кийинки  жакын адамыбыз-мугалимибиз. Биз энени кандай урматтап, сыйласак, мугалимди андан артыгыраак сыйлашыбыз керек. Биринчи коңгуроодон кийин бизди жетелеп, ээрчитип биринчи кадам таштаттырган бул-эжекелерибиз. Алар эң мээримдүү, камкор болушат. Биринчи билим  пайдубалыбызды мектептен баштайбыз. Аны мугалим курат. Окуучулар канчалык шоктонбосун, кемчилик кетирбесин алар баарын кечиришет. Сыртынан урушканы менен алар бизге ар дайым жакшылыкты гана каалашат. Менимче бардык мугалимдер урмат-сыйга, алкышка татыктуу.

Далее

Чыныгы досуң барбы?

Бул жашоодо сүйѳнгѳн адамың-досуң болуп саналат. Бирок  кѳпчүлүк учурда  ѳз досторунун материалдык жактан жетишкендиктерине карап дос  болушат. Достор да чыныгы дос, жарма дос болуп бѳлүнѳт. Жарма достор адамдын байлыгына, же анын жардамына кѳз каранды болушат. Чыныгы дос ѳз досунан ачуу болсо да чындыкты жашырбайт, ѳз  досу  үчүн колунан келишинче жардамын аябайт жана аны милдет кылбайт. Жүз сомуң болгончо жүз досуң болсун дешет. Бирок бул макалга таянсак, жүз достун баары эле  дос боло бербейт жана чыныгы дос ѳзү эле алардан айырмаланып калат. Мына ошондуктан аны чыныгы дос дейт. Биздин  Ю.А.Гагарин атындагы №17-мектебинин  10-«А» классынын окуучусу Алибек кызы Мадинадан ѳзүнүн досу  жана экѳѳнүн достугу жѳнүндѳ  сурадым.

Далее

Жети кереметтин бешинчиси — Галикарнастагы Мавзолей

Жети кереметтин бешинчиси  Галикарнастагы Мавзолей болгон.  Галикарнас Грециянын Кария хандыгындагы  эң кооз жана эң бай  борбор шаары болгон. Ак мрамордон курулган храмдар, хандын сарайы, театрдын имараты, гүлдѳгѳн эс алуу бактары шаарга кооздук тартуулап турган.  Мовзолей биздин заманга чейин VI кылымда Кариянын  ханы Мавсолго арналып, анын кѳзү тирүүсүндѳ  биздин заманга чейин 353-жылы курулуп башталган. Мовзолей Мавсолдун ѳлүмүнѳн кийин аялы Артемисия тарабынан бүткѳн. Аны куруу үчүн атайын гректердин улуу архитекторлору Сатирди жана Пифеяны, скульпторлордун да кѳрүнүктүүлѳрүн тандап гректердин Леохара, Скопаса, Бриаксида жана Тимофей чакырылган. Леохар менен Скопас буга чейин Артемиданын храмын кооздодо да катышышкан. Курулуш жүргѳн учурда Артемисия  ѳзү баш болуп турган. Мовзолейдин так кайсы жылы курулуп бүткѳндүгү тууралуу эч кандай маалымат жок. Мовзолей Плинийдин айтып берүүсү боюнча бийиктиги 46 метрге жеткен.

Далее

Жол эрежесин сактайлы

Ош шаардык ички иштер башкармасынын жол кайгуул  кызматынын башчысы, милициянын подполковниги Шакиров Шайырбек Шакировичтин билдирүусүнѳ караганда ѳткѳн 2012-жылдын эки айында жол кырсыгынан 7  мектеп окуучусу жабыр тартса, 2013-жылдын ушул мезгил ичинде 11 мектеп окуучулары жаракат алышып, ооруканаларга түшүшкѳн. Мектеп окуучулары негизинен жол эрежесин сактабагандыгынан, жол эрежелерине маани бербегендигинен жабыр тартышууда. Жаш жеткинчектер биринчиден жолдон атайын жѳѳ жүргүнчүлѳр ѳтүүчү сызыктардан (зебралардан) ѳтүшпѳйт. Жол  чырактарына кѳңүл бурушпайт.

Далее

Биз окуган мектеп

Биздин мектеп наамын алып жүргѳн Уркуя Салиева 1910-жылдын 17-февралында Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Тактек айылында туулган.   Ал ошол кездеги аялдын орду үйдѳ, казан- аякта,-деген  эски кѳз карашка  карабастан эски заман менен күрѳшүп, жакшы жашоону орнотууга бүткүл күч- аракетин жумшап, колхозду башкарып турган.  1934-жылы 3-февралда Уркуя Салиева ѳмүрлүк жолдошу экѳѳ тең душмандар тарабынан  ѳлтүрүлгѳн.

Далее

Белек берүү адеби

Майрамдарда, туулган күндѳ бирѳѳдѳн белек алуу, белек берүү да жакшы жѳрѳлгѳ. Бул илгертен келе жаткан салт. Белекти адамдын жаш курагына ылайык тандоо керек. Эң негизгиси белек ошол адамдын кѳңүлүн кѳтѳрүп, ага кубаныч тартууласын. Бирѳѳдѳн белек алганда анын баасына эмес, кооздугуна кѳңүл бур. Кымбат баадагы белек тартуулоо сага туура келбейт. Анткени сен ата-энеңдин акчасына сатып аласың да. Аларды кыйнап коюшуң ыктымал. Ошон үчүн кооз, ѳзүңдүн эмгегиң менен жасалган буюмду берсең абдан ылайыктуу болот. Белек берүү сѳзсүз түрдѳ жагымдуу сѳздѳр, жакшы каалоолор менен коштолгону жакшы. Белек менен кошо эң кымбат  каалоо сѳздѳрүңдү кагазга түшүрүп эстелик үчүн бер. Жакшы сѳз да жагымдуу белек болот...

Далее

Алымбек Датка эс алуу жайы

 Оштун так ортосунда, Сулайман тоосунун түбүнѳн орун алган Алымбек Датка этнографиялык борбору бүгүнкү күнү калаабыздын жүзү. Бул жердеги заманбап типтеги музыкалык  түстүү оргума, эс алуучулар үчүн түзүлгѳн ыңгайлуу шарттар, түнкү жаркыраган чырактар кѳңүл кѳтѳрѳт. Калаадагы жогорку деңгээлдеги майрамдар, үйлѳнүү кечелери сыяктуу иш чаралардын кѳбү  ушул жерде ѳтѳт.  Бир кездеги чалды-куйду, бытыраган  жай азыр шаар бийлиги тарабынан ирээтке келтирилип, түстүү  оргума курулуп, кыдырата отургучтар коюлуп,  жаштардын сүйүктүү эс алуу жайына айландырылган...

Далее