А.Маматалы уулу tagged posts

Крыса – необычное млекопитающее

1. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди.

2. В среднем на каждого жителя планеты приходится по 2 крысы.

3. Крыса может плыть 3 дня подряд, проплыв несколько километров.

Далее

Топ жарылбаш үчүн эмне кылыш керек?

Топ-бул эң тараган оюндагы буюм. Эң белгилүү бул балдардын сүйүктүү оюнундагы футбол тобу. Ал топ менен балдар ойноп, ары-бери тээп жарышат. Топтун кѳп убакытка сапаты жоголбош үчүн, аны тураа тандаш керек. Спортзалда же чѳптѳ ойной турган болсо, чын териден тигилген топту ойнош керек. Асфальтта болсо, резинадан жасалган топ тураа келет. А топ жарылып калса эмне кылыш керек болсочу? Ѳзү топту этияттап ойнош керек. Эгерде топ жарылса, жарылган жерди кирин  сүргүч (наждачка) менен тазалап жана ошол жерге клейди үстүнѳ тегиз куюп, жарылган жердин кѳлѳмүнѳн чоңуурак резинаны жабыштырыш керек. Жарым саат жабышкан жерди кармап туруп, топту ойной берсе болот...

Далее

“Талыкпай эмгектенсең гана ийгиликке жетишесиң”…

Айшоола Султанова – Ош шаарынын “Олимп” мектеп-гимназиясынын 10-“А” классынын окуучусу,  республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү

– Айшоола,  республикалык олимпиадада кыргыз тили сабагынан 1-орунду кантип жеңип  алдын?  -Кандай ийгиликке болбосун  талыкпаган эмгек менен гана жетүүгө болот. Мен  олимпиадага катышуу үчүн жакшы даярдык көрдүм.  Кыргыз тили сабагынан 1-орунду ээлешиме ушул сабактан окутуучу эжекем Тойчуева Айша Ноомановна менен ОшМУнун мугалими Бүсадат Сабыровнанын салымы чоң. Аларга чоң рахмат айтамын.

Далее

Когда был создан первый мобильный телефон?

                                                                                                                        

Самый первый мобильный телефон был создан в 1973 году. Началом эпохальных изменений принято считать 3 апреля того же года, когда был совершен первый беспроводной звонок. А первооткрывателем стал Мартин Купер из компании MOTOROLA.

Хотя само начало истории изобретения телефона было положено в 1947 году, когда компания AT&T (лаборатория Bell Laboratories) создала 40-килограммовый агрегат, предназначенный для использования в автомобилях. По сути – это была громоздкая переносная станция, которую вряд ли сегодня назовешь мобильной. Но разработки продолжались, и к 70-м годам телефон серьезно потерял в весе, достигнув отметки в 12-14 кг.

Далее

Знаете ли, что…

                                                                                                                         

… в самом большом курином яйце было пять желтков, а охват по вертикали был 31 см.

… самое тяжелое яйцо в мире весило 454 грамма – примерно в шесть раз тяжелее среднего куриного яйца.

Далее

Кѳчѳ балдары да мээримге муктаж

Кийимдери тургай беттери жуулбай, чачтары үрпѳйүп, кийимдери жыртылып, жүдѳгѳн балдарды кѳчѳдѳн кѳп кѳрѳбүз. Алардын дээрлик бардыгы тилемчилик кылып, жертѳлѳлѳрдѳ, жылытуу түтүкчѳлѳрү ѳткѳн жерлерде жашашат. Кѳпчүлүгү үйлѳрүнѳн качып, кѳрүнгѳн жерде жашап кѳнүп  калган балдар. Алардын качып кеткенине жакындары кѳнүп калгандыктанбы, эч ким деле издебейт. Үйдөн качкан балдардын бардыгы тилемчилик жасашат, кѳпчүлүгү тапкан акчаларын компьютердик оюндарга коротушат  «Көчө балдарынын» саны жылдан жылга көбөйүп баратканын милиция кызматкерлери билдиришти. Өзүбүз деле көчөдөн тилемчилик кылышып, же жаш экендиктерине карабастан акча таап, жан багыш үчүн иштеп жүрүшкөн балдарды көп кезиктиребиз. Ѳзгѳчѳ ѳзү кичинекей туруп, кыйраңдап чоң арабадагы жүктү эптеп сүйрѳп бара жаткан киичинекей баланы кѳргѳндѳ ичим ачышат.

Далее

«Салам, Нью-Йорк» в Оше

С 25 марта во всех кинозалах города Ош идет новый фильм «Салам, Нью-Йорк». До этого на многих улицах города появились рекламные баннеры фильма. Мы узнали, что этот фильм о молодежи и о жизни молодого кыргызского парня в большом и красивом городе Нью-Йорк. Режиссер и оператор фильма также выступали на телевидении, рассказав о сюжете фильма. Поэтому я и мои друзья очень хотели посмотреть этот фильм.

Далее

@ символу качан электрондук почтада колдонулуп баштаган?

Биз билгенден «Собачка» деп аталган @ символу негизинен электрондук адрестерде колдонулат. Бул символдун келип чыгышы боюнча бир катар маалыматтар бар. Алардын бирине токтолсок бул белги биринчи ирээт Флоренцияга жакын жерде соода документинде пайдаланылган. Ошондой дагы бир документтердин биринде, 1536 –жылы Испанияга келген соода кораблдери жѳнүндѳ айтылган. Ал жерде бул белги «кѳлѳм бирдиги» катары пайдаланылган. Ушундай эле дагы бир маалымат боюнча бул белги англис тилинде «тѳлѳм» документтеринде пайдаланылган. Кандай дегенибиз менен бардык мамлекеттерде бул белги расмий түрдѳ ѳлчѳм бирдиги, же товардын баасын билдирген коммерциялык символ болгон.

Далее

Кышы тескери материк

Дүйнѳдѳ кѳпчүлүгүбүз билбеген кызыктар кѳп. Ар бир материктин ѳзүнѳ гана мүнѳздүү ѳзгѳчѳлүгү бар. Мисалы биз бүгүн сѳз кыла турган Австралия мамлекетинде бардыгы тетири. Ал ѳлкѳдѳ Жаңы жыл жайдын эң ысык күнүндѳ, июлда  белгиленет. Эң суук жери Түндүгүндѳ эмес, Түштүгүндѳ. Күн Түндүктѳн тийип турганда Түштүгүндѳ кѳлѳкѳ түшүп турат. Түштүгүнѳ күн тийгенде  Түндүгүнѳ кѳлѳкѳ түшѳт. Австралия Жашыл континент деп аталганы менен, жер жүзүндѳгү эң кургак жана жайдак материк. Жердин ¾ бѳлүгү жетиштүү нымдалбайт жана жайдак талаалар саргыч кызыл түскѳ боелуп турат. Түштүк Африкага жана  Түштүк Америкага салыштырмалуу Австралия батыштан чыгышты карай созулуп жайгашкан. Андыктан ал жердин Түштүк жарым шарындагы   эң ысык  бѳлүгү деп эсептелет. Австралияда бир канча жылдар бою жамгыр болбогон райондор бар. Ошол эле учурда жер үстүнѳ караганда жер астында суулар кѳп. Бул жерде суу табигый күч менен атырылып чыккан 6 миңден ашык ар кандай артезиан кудуктары бар.

Далее

Атактуулардын балалыгы

«Титаник»  фильминин башкы каарманы Леонардо Ди Каприо

«Оскар» сыйлыгынын үч жолку номинанты, америкалык белгилүү актер Леонардо Вильгельм  Ди Каприо 1974-жылы 11-ноябрда Лос-Анжелесте туулган. Ди Каприоннун апасы Ирмелин боюнда бар мезгилинде Италиянын бир музейинде сүрѳт кѳрүп жүргѳн. Леонарда Да Винчинин сүрѳтүнѳ сугун артып,  кызыгып карап турган мезгилинде ичиндеги баласынын акырын тепкилегенин сезет. Ошондо уул тѳрѳсѳм атын Леонардонун атынан атайм деп ниет кылат. Кѳп ѳтпѳй баласы жарык дүйнѳгѳ  келгенде улуу художниктин атынан атайт.

Далее

Родители жалуются, что детей портит вредная информация

                                                                                                                     

В последнее время учителя, воспитатели и родители часто жалуются, что вредная информация очень отрицательно влияет на психику и воспитание детей. Вредная  информация – это ненужная и совсем неверная информация. Она может служить источником конфликта между людьми. На сегодняшний день очень много источников информации. Современные дети получают информацию с телевизора, компьютерных программ, интернета и других. Но не все знают, что не все виды информации полезны. Точнее, в фильмах, которые мы смотрим, в компьютерных играх, в разных сайтах интернета, в которых пропагандируются жестокость, насилие, терроризм, наркомания и др. Это и есть вредная информация.

Далее

Мой гениальный ребенок

В январе я посетил презентацию новой книги “Мой гениальный ребенок” бизнесмена и доктора психологических наук Саидмурада Давлатова. Как сказал автор, книга  содержит знания, которые при правильном использовании помогут ребенку к 25-27 годам его жизни стать финансово свободным, или, как минимум, добиться финансовой стабильности.

Далее

Спячка

                                                                                                                    

Обычно перед спячкой животные усиленно питаются и накапливают большие запасы питательных веществ в виде жира и укрываются в убежищах с подходящим микроклиматом (гнёзда, норы, дупла и т. п.). В зависимости от регулярности различают следующие виды спячки:

суточная спячка у колибри и летучих мышей. Сезонная спячка — зимняя (гибернация) у насекомоядных и грызунов либо летняя у пустынных животных. Не регулярная — при внезапном наступлении неблагоприятных усовий.

Далее

Самый быстрый человек в мире

                                                                                                                     

Усэйн Сент-Лео Болт — ямайский спринтер, 6-кратный олимпийский чемпион и 5-кратный чемпион мира. Действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 (9,58 сек; Берлин 2009) и 200 метров (19,19 сек; Берлин 2009), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки (36,84 сек, Лондон 2012).

Далее

Самое дорогое мороженое

                                                                                                            

В ресторане Нью-Йорка каждый желающий может отведать самое дорогое мороженое в мире, которое стоит 25 000 долларов. Книга рекордов Гиннеса официально признала это лакомство самым дорогим на земле. Называется блюдо « Frozen Haute Chocolate».

Далее

Жол эрежесин сактайлы

Ош шаардык ички иштер башкармасынын жол кайгуул  кызматынын башчысы, милициянын подполковниги Шакиров Шайырбек Шакировичтин билдирүусүнѳ караганда ѳткѳн 2012-жылдын эки айында жол кырсыгынан 7  мектеп окуучусу жабыр тартса, 2013-жылдын ушул мезгил ичинде 11 мектеп окуучулары жаракат алышып, ооруканаларга түшүшкѳн. Мектеп окуучулары негизинен жол эрежесин сактабагандыгынан, жол эрежелерине маани бербегендигинен жабыр тартышууда. Жаш жеткинчектер биринчиден жолдон атайын жѳѳ жүргүнчүлѳр ѳтүүчү сызыктардан (зебралардан) ѳтүшпѳйт. Жол  чырактарына кѳңүл бурушпайт.

Далее

Жаныбарды сүйсѳң аны бага бил

Шаардык балдар ит, мышык,  тоту куш, ташбака жана башка үй жаныбарларын багууну жакшы кѳрүшѳт. Үйдѳ ит, мышыктын  пайда болушу балдарга чоң кубаныч тартуулайт. Менин кѳп досторумдун алабай, овчарка. короочу жана башка түрдөгү иттери, мышыктары  бар. Алардын кылык-жоруктары жөнүндө айтып берүүдөн тажашпайт. Мен дагы короочу итти күчүк кезинен багып чоңойтконмун. Ал мага аябай үйрѳнүп калгандыктан, сабактан келгенимче сагынып калчу. Аябай эркелеп, мени менен ойногонду жакшы көрчү. Ит адамдын эң ишенимдүү жана берилген досу боло алат.

Далее

А вы знаете, что?..

Приз Жюля Риме, изначально носивший название «Победа», но позднее переименованный в честь бывшего президента ФИФА Жюля Риме, был изготовлен из позолоченного серебра 925-й пробы и лазурита и изображал Нику, древне-греческую богиню победы.

Приз также известен под названием «Золотая богиня». В 1970 году сборная Бразилии в третий раз стала чемпионом мира, и приз перешел к ней навечно. В 1983 году Приз Жюля Риме был похищен и никогда более не воссоздавался.

Пришедший на замену Кубок мира ФИФА впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю.

Действующим обладателем трофея является национальная сборная Испании, одержавшая победу на чемпионате мира в 2010 году.

Далее

Ош шаарындагы чыгармачыл окуучулардын сынагында 5 жеңүүчү аныкталды

Ош шаарындагы чыгармачыл окуучулардын сынагы жыйынтыкталып, калыстар 5 жеңүүчүнү аныкташты. Сынак быйыл жарыяланган Эмгекчилердин жылына карата шаардагы мектептердин 9-11 класстардын окуучуларынын арасында өткөрүлгөн.

Далее

Ош шаарында «Мисс Ош – 2013» сынагы өткөрүлдү

«Мисс-Ош-2013»  сынагында  13 кыз  таймашты.  Таймаштын  5 шартын аткаруу үчүн кыздар абдан аракеттеништи.   Адегенде кыздар ѳздѳрүн –ѳздѳрү тааныштырышты, андан соң  улуттук кийимдерди,  үлпөт көйнөктѳрүн кийип чыгышты. Эң кызыктуусу алардын суроо-жооп боюнча таймашышы  болду.

Далее