О блоге

* * *

Бул «Данек» мектеп гезитинин блогу. Анда гезиттин жаш кабарчылары даярдаган материалдар жана редакция келип түшөн каттар жарыяланып турат.

«Данек» мектеп гезитин «Журналисттер» коомдук бирикмеси Демократияны колдоо улуттук фондунун гранттык жардамы менен негиздеген.

* * *

Это блог школьной газеты «Данек» («Зернышко»). В нем будут публиковаться материалы, подготовленные юнкорами газеты, а также письма в редакцию.

Газета «Данек» открыта общественным объединением «Журналисты» при грантовой помощи Национального фонда поддержки Демократии.

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>