№13 tagged posts

Аалам ойчулу-Пифагор

Ош шаарында жарыяланган  1 айлык “МИФ” усулдук бирикмесинин декадасынын негизинде №31 Курманжан Датка атындагы орто мектебинде  математикалык жана физикалык бир катар коомдук маданий иш чаралар ѳткѳрүлдү Алардын  бири- философ, атактуу математик Пифагордун чыгармачылыгына арналган “Пифагор улуу ойчул жана математик” деп аталган  математика кечеси болуп ѳттү. Кечеге шаардагы башка  мектептерден келген бир топ мугалимдер мейман  болушту. Кеченин жүрүшүндѳ түрдүү оюн- зооктор кѳрсѳтүлүп, окуучулардын ой жүгүртүүсүн  баалоочу кызыктуу жарыштар орун алып, жеңүүчүлѳргѳ балуу сыйлыктар тапшырылды жана  да кече түрдүү ыр бийлер менен катар эле спектакл  менен коштолду.

Далее

Ѳспүрүм кыздарга косметика колдонууга болобу?

Кирпигинен тырмагынын учуна чейин боёнуп  алган 14-16 жашар  кызды кѳргѳндѳ аргасыздан кѳңүл бѳлүп,  анын жапжаш  жүзүндѳ боёктун  канчалык  жарашпай калганын байкайсың. Боенгон  жаш кыздын  бети  жасалма, ылайыксыз  кѳрүнѳт. Кыз ѳзүнүн татынакай наристе жүзүн,  жаштык  жагымдуулугун боёкко бастырып алганын байкабайт, ошондо «Жазга боёктун кереги не» деген макалды эстейсиң.

Далее

Китептер ай китептер!

Бүткүл дүйнѳлүк  изилдѳѳлѳрдүн маалыматы   боюнча  биздин ѳлкѳ китепти  эң  аз  окуган  ѳлкѳ  болуп  катталганы бизди күйүндүрбѳй койбосо керек. Окуучуларыбыз  билим берүү  тармагында да кѳп жылдардан  бери  бардык ѳлкѳлѳрдѳн  артта калып, билимибиздин  толук  болбой  жатканын  ачуу  болсо  да  мойнубузга  алуубуз  керек.  Сурамжылоо  боюнча  кѳпчүлүк ата-энелерден: «Балаңызга  китеп  алып  бересизби?» ,-деген суроо  узатышса; -Кийимине  зорго  жеткизип жатамын.-деген  жооптор  алынган. Албетте,  бул  жерде  ата – энелер  баарына  күнѳѳлүү эмес.

Далее

Балаңыз кайда билесизби?

    Ош  шаарында эле эмес, айылдарда деле  азыркы  учурда   кооптуу  иштерге  жаш  ѳспүрүмдѳрдүн аралашып атышкандыгы  кейитет. Мындай иштердин кѳпчүлүгү учурда  ата-энелеринин   соода- сатык  иштери  менен алыска  кетип,  балдарынын кароосуз калгандыгынан   келип  чыгууда.   Ата-эне балдарын ата-энесине же туугандарына ташташат, алар балдарга ѳз ата-энесиндей   кѳңүл бѳлѳ албай калат, же балдардын кѳңүлүнѳ  тийбесин деп катуу айталышпайт. Натыйжада  айрым балдарга  жакшы  кѳңүл  бурулбай, кѳзѳмѳлдүн жоктугунан  кээ бирлери  начар чѳйрѳгѳ аралашып, айрымдары уурулукка барып, баңгиликке берилип кетүү да ошондой учурда болууда. Туура, баласын  ата-эне  ишенчиликтүү   колдорго  тапшырып, жакшы окуп, жакшы тарбия алып ѳсүп жаткан балдар да бар...

Далее

«Дидар» бий тобунун алгылыктуу иштери

Ош шаарында ири бий топтору кѳп. Атап айтсак «Step by step» «Назик» «Шайыр» жана башка кѳптѳгѳн бий топтору бар. Алардын баары талантуу балдар, кыздар экендигине  күбѳ болуп келүүдѳбүз. Мээрим  балдар  билим   борборунда  кѳптѳгѳн  ийримдер  бар. Куурчак  театры, тай-цзи, комуз, сүрѳт, кол ѳнѳрчүлүк, бий  жана  башка ийримдердер  иштейт.  «Дидар» бий  тобу  2008-жылы Мээрим  балдар  билим  борборунда  түзүлгѳн.  Топтун  жетекчиси  Исакова  Жаңылай. Бий  тобуна  ар  кайсы  мектептен  бийге  шыктуу, ар  кайсы  жаштагы  кыздар  катыша  алат. Ю.А.Гагарин атындагы мектебинен  Мухтардин  кызы  Айгерим  катышып, ѳз  ѳнѳрүн  кѳрсѳтүп келет.

Далее

Стипендия дагы жакшы окуганга ѳбѳлгѳ

Ош шаарындагы Ю.А.Гагарин атындагы мектебинин мыкты окуган  окуучуларына  стипендия берилип, кубанычтары койнуна батпай турушкан кездери. Бул демилгени ѳздѳрү чет ѳлкѳдѳ иштеп жүрүшкѳн ишкер байкелер каржылоодо. Бул жаңылыкты уккан кѳптѳгѳн  окуучулар сабактардан мыкты окууга колдорунан келишинче аракет кылышууда. Байкелердин айтымында бул окуучулардын алдыга умтулуусуна демилге түзѳт.

Бекназар Ысабек уулу  №17-Ю.А...

Далее

Мектеп жана балдар бакчасы

Ош шаарындагы Ю.А.Гагарин атындагы мектеп гимназиясында жылдын башынан   эле мектеп менен биргеликте балдар бакчасы иштеп жатат. №17-Ю.А.Гагарин мектебинин мугалимдеринин айтымына караганда окуучулар балдар бакчасын аяктаган соң мектеп комплексине 1-класска которулуп, ѳз билимдерин улантышат. Мектеп мугалимдеринин айтымында “Бул балдардын билиминин бир калыпта ѳсүүсүнѳ ѳбѳлгѳ түзѳт”- дешет алар. Балдар бакчасында орус тилиндеги класстык бѳлүмдѳр да ачылган...

Далее

Акыркы коңгуроо күнү ресторанда банкет ѳткѳрүүгѳ тыюу салынды

Жакында окуу жылы аяктап, «Акыркы коңгуроо» кагылат. Быйылкы окуу жылынын аякташына байланыштуу жакында  Ош шаарындагы  54 мектептин директорлору жана ата-энелер комиттеттеринин ѳкүлдѳрү, укук коргоо органдарынын  ѳкүлдѳрү   катышкан жыйын болуп, ал жыйында  25-май, акыркы коңгуроону ѳткѳрүүнүн тартиби талкууланды . Быйылкы окуу жылында шаардын мектептерин 2 миңден ашык бүтүрүүчүлѳр аякташууда.

 

Далее

Журналисттер аллеясында ишембилик

Басма сѳз эркиндигинин Эл аралык күнүнѳ карата  5-май күнү  Оштун журналисттери  Ош кыргыз улуттук драмалык театрынын жанындагы  Журналисттер аллеясында  ишембилик ѳткѳрүштү.  Ишембиликте аллея шыпырылып, тазаланып, эки жаңы отургуч коюлуп, былтыркы отургучтар да  сырдалды. Белгилеп кетүүчү жагдай,  бул аллеяга ѳткѳн жылы  «Журналисттер»  коомдук бирикмесинин демилгеси,  Сѳз эркиндигин коргоо  боюнча Эл аралык ассоциациасынын (IFEX)  колдоосу менен 100гѳ жакын арча отургузулуп, эки отургуч коюлган. Бул күнү ѳткѳрүлгѳн ишембиликке  мектеп окуучуларынын «Данек» гезитинин журналисттери  да катышышты...

Далее

Ырчылардын бала чагынан.

Замир Арыкбаев. Белгилүү ырчылардын бири Замир Арыкбаев кичинесинен эле тентектигин жашырбайт. Үй бүлѳдѳ 3 эркек, 2 кыздын ортончусу Замир 6 жашынан тартып классында атаман болуп, татынакай кыздарга тийишип, кѳп уруш угуп, таяк жеген. Алардын ата-энеси келип урушуп кетчү. Аз убакыт ѳткѳндѳн  кийин мурдакы кѳрүнүш кайра кайталанчу. 2-классында 11-класстагы кызга тийишип таяк жеп, жеңеси куткарып калганын жылмаю менен эстейт. Ал эми алгач сүйүүсү 9-классында болгон. Аны 11-класска чейин жакшы кѳрүп,  жоопсуз сүйүүдѳн  улам ал кызга жеткен эмес.

Далее

Күүгүм (сумерки) тасмасы

Атагы алыска тараган «Күүгүм» тасмасы жарыкка чыгаары менен ѳтѳ белгилүүлүктүн туу чокусуна жетип, күн ѳтсѳ да эл оозунан түшпѳй кайрадан жаңы жыйынтыктар жана бѳлүмдѳрү менен бүт дүйнѳнү  кубандырып  келет. Ал тасманын кантип жаралганына кѳңүл бѳлѳлү.

Далее

Эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлѳрү

Оштогу  «Сема» лицейинин бүтүрүүчүлѳрү Ислам Камилов жана Эламан Тилеков  Грузияда ѳткѳн 35 мамлекеттин окуучулары катышкан  Эл аралык олимпиадада  Химия сабагы боюнча  1- орунга татыктуу болушуп, Алтын медаль менен кайтышты. Экѳѳ тең аталган лицейдин 11 «Б»-классынын окуучулары. «Бул медаль бизге дем берди, биз мындан да мыкты ийгиликтерди жарата алаарыбызга ишенип кайттык. Мектепти аяктаган соң чет мамлекеттен билим алып, мыкты адистик алып, келечекте Кыргызстаныбыздын  экономикасын кѳтѳрүүгѳ  ѳз салымыбызды кошсок деген ниетибиз бар»,-дешти алар. Экѳѳ тең Алай районунун алыскы айылдарында, жѳнѳкѳй үй бүлѳдѳ чоңойгон балдар. Экѳѳнүн тең эки сабактан 4 деген баалары бар, калганынын бардыгы «5».

Далее

Ученики 7 школ Ошской области провели акцию «10 км за мир»

                                                                                                                    

30 апреля более 70 учеников старших классов 7 школ Кара-Суйского района провели пеший марафон под названием «10 км за мир». Школьники Ошской области своей акцией продемонстрировали свою приверженность миру, согласию и дружбе между представителями различных этнических групп, культур и религий, а также призвали своих сверстников и людей всех возрастов жить в духе мира и единства.

Далее

Она Ватаним

                                                                                                                    

Қирғизистон менинг Ватаним. Тупроғи  зўр, ҳосили гавҳар, одамлари саҳий, бағри  кенгу, меҳри дарё, меҳмондўст, хушхулқ, хушсухан диёр! Бутун оламни кезиб  чиққанда, барча ажойибу ғаройиб, мўжизакор жойларни тамоша қилганда Қирғизистоннинг кичик бир қишлоғидаги файзу тароватдан баҳра олгандай, лаззатлангандай бўлмайди киши.

Далее

Мы со старшими коллегами провели субботник на аллее журналистов

                                                                                                                    

5 мая после долгих дождливых дней засияло солнце. С утра была ясная погода, везде зеленая трава и смытая дождем земля.

Как ранее договорились, корреспонденты нашей газеты «Данек» и  взрослые журналисты собрались на аллее журналистов возле Ошского кыргызского драматического театра. В честь Всемирного дня свободы печати здесь решили провести субботник.

Далее

Қайдан келди бу уруш?!

Одамларни ажратиб қайдан келди ду уруш?!

Бегунохни ўлдириб қайдан келди бу уруш?!

Орзуларни сўндириб қайдан келди бу уруш?!

Соф тилаени сўндириб қайдан келди бу уруш?!

Далее

Как мы читаем книгу?

                                                                                                                    

24 апреля мы отмечали Всемирный день книги. В этот день в Оше,  Бишкеке и в других городах и селах прошел Праздник книги «Китепстан». Я тоже с друзьями посетил выставку книг в Ошской областной библиотеке имени Т. Сатылганова. На выставке ознакомились с прекрасными и умными художественными, познавательными книгами на кыргызском, русском и английском языках.

Далее

Юртинг тинч, сен тинч

9 май бизнинг юртимизда Ғалаба куни деб нишонланилади. Ғалаба учун қанчадан-қанча инсонлар ўз жонларини фидо қилиб халқи эли юрти учун курашдилар. Бу урушда қанчадан-қанча норасида гўдаклар ота-онасиз етим қолдилар. Бу уруш дахшатнинг ўзгинаси эди.

Далее

Ярмарка знаний в школе Ага Хана

                                                                                                                    

25 апреля в средней школе Ага Хана города Оша состоялась четвертая Ярмарка знаний. На ярмарке знаний были представлены более 20 проектов  школьников.

Далее

9 май – Ғалаба Куни

                                                                                                                    

9 май ғалаба куни бўлиб хисобланади. Бу йил Ғалабамизнинг 68 йилигини нишонладик. Аммо Улуғ Ватан Урушида қатнашган нуроний меҳрибон биз учун жонини фидо қилган боболаримиз жуда ҳам кам қолган. Улар жуда жасоратли, довюрак бўлганлар. Ҳозир эса биз тинч, фаровон ҳаётда яшаяпмиз десак янгилашмаймиз деб ўйлайман.

Далее