№7 tagged posts

Жаш куурчакчылар эмне дешет?

Бүгүнкү күндѳ «Мээрим» балдар билим борборундагы «Куурчак театры» ийриминин катышуучуларынын кубанычтары койнуна батпай, иш абдан кызуу жүрүп жаткан учуру. Себеби, «Юз оф Ош»  коомдук бирикмесинин «Жаштардын демилгелерин колдоо» долбоорунан  грант утуп алышкан. «Юз оф Ош» коомдук бирикмеси 56 миң сомго 23 куурчак (тростовой) жасатып беришти.

Далее

Нооруз майрамыңыздар менен!

Жаздын жаркырап кирип келиши менен   майрамдар башталат, алар  8-март аялдардын эл аралык майрамы, андан соң 21-март «Нооруз» майрамы, 9-май Жеңиш күнү дагы   кѳптѳгѳн майрамдарыбыз бар.  Биз жаз айларын майрамдарга бай десек   жаңылышпайбыз.

Далее

Кѳнѳчѳк кийген түлкү (жомок)

Илгери бир кемпир-чал болуптур, алардын жалгыз кара ую бар экен. Чал-кемпир  уюнун сүтүн ичип, каймагынан каттама жасап жеп күн кѳрүшчү. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактанын алдына койчу. Муну бир шум түлкү байкап калып, күн алыс келип жеп кетчү болот. Кемпир аны мышыгынан кѳрүп, эми каймакты оозу тар кѳнѳчѳккѳ куят.

Далее

Эмне үчүн түлкү түнкүсүн учуп калган?

 Үкүлөрдүн эмне үчүн түнкүсүн учуп калгандыгы жөнүндө ар кандай уламыштар бар. Ошолордун бирөө мындай экен. Албетте, бул окуя мьшдан көп кьлымдар мурда болгон. Күндөрдүн биринде ойдо-тоодо жашаган куштар өздөрүнүн курултайына жыйылышты. Анда өздөрү жашаган жерден башка чөбү, от, суусу мол жерди издеп табууну чечишти. Курултайда куштардын төрөсү  Бүркүт аларга кайрылып, минтип айтты:  Андай жерди табууга кимди жиберебиз? Кеңешке келгендер чурулдашты:  Учкул эмеспи, Ылаачын барсын! Сак эмеспи, Сагызган барсын!  Алп эмеспи, Таз Жору барсын! Бирок булар жараган жок. Акыры тырмактуу десе тырмактуу, тумшуктуу десе тумшуктуу, күчтүү десе күчтүү дешип, Үкүнү жибермек болушту. Үкүнү үч ай бою жакшылап багышты. Анан жолго салышты. Ал тоо-талааны кыдырып, ашуу бел ашып учуп отурду. Бир нече айдан кийин кайра келди. Аны тосуп чыккандарга:  «Жакшы жерди тапкан жокмун»,-  деп жооп берди.

Далее

Мен күткөн чымчык

Сабак аяктап, баарыбыз үй-үйгө тарадык. Кээси мектепте ойноп калышты. А мен болсо  үйгө шашып жөнөдүм. Асман чайыттай ачык, жаздын жыты келип,   байчечекейлер кылтыйып чыга баштады. Чырылдап чымчыктар ар тараптан учуп келишет да, кубулжуп сайрашат. Мен мектептен келип  апама жардам бердим. Апам экөөбүз ушунчалык берилүү  менен гүл  эгип, атам болсо жаңы алынып келинген көчөттөрдү эгип жатты.

Далее

Сүрѳтчү пил

Жаратылыш ар түрдүү жаныбарларга бай эмеспи. Андыктан алардын ичинде кичинеси-чоңу, акылдуусу-акылсызы, жырткычы-сүйкүмдүүсү жана башка түрлѳрү бар. Кээ бир жаныбарлардын адам баласына тийгизген таасири зор.

 Урматуу окурман, бул сѳздүн учугун улай  бир ѳзгѳчѳ Пая аттуу пил жѳнүндѳ айта кетейин. Ал жаныбар Таиланддын Эдинбурк шаарында  жашайт. Паянын ѳзгѳчѳлүгү- ал сүрѳт тартат.Туристтердин кѳз алдында ѳз портретин жана ар түрдүү  дарактарды, гүлдѳрдү тумшугу менен тарта алат. Бул үчүн туристтер 15 доллар тѳлѳшѳт. Анын тарткан сүрѳтү  АКШда ѳткѳн кайрымдуулук  аукционунда миллион долларга  сатылган...

Далее

Шаардын кѳркүнѳ кѳрк кошкон дагы бир оргума

А.Масалиев кѳчѳсү аркылуу Курманжан Датка кичи районуна бараткандагы  айлампа жолдо 2012-жылы жаңы оргума  ачылды. Оргума заманбап үлгүдѳ курулуп, кѳргѳндү кайдигер калтырбайт. Ленин кѳчѳсү менен  А. Масалиев атындагы кѳчѳнү туташтырган кѳпүрѳдѳн ѳткѳн айлампадагы бул оргума шаардагы дагы бир кооз  жайга айланды.

                                                                                                                                                                                              ...

Далее

Ааламдын алтынчы керемети – Родос аралындагы Гелиостун монументи

Родос аралындагы  Гелиостун

монументи

Ааламдын  алтынчы  керемети  аталган Родостук  коңгуроо илгерки  гректердин  күн  кудайы   аталган  Гелиостун Грециядагы  Эгей  деңизинин  жанындагы аралда жайгашкан  гиганттык  статуясы.    Александр Макдонскийдин  мыкты  державасы  кулагандан  кийин Родосту  Птоломей  ѳз   башкаруусуна  алат. Биздин  заманга  чейин 305-жылы Сириянын  бийлеп  тууручусунун  уулу Деметрий Полиоркет аралды  кѳп  убакыт  курчоого  алган,  бирок  жыйынтык  бербегенден  кийин чегинет  да   Родосту  таштап  кетет.   Полиоркет  кеткенден  кийин  анын  калган  куралдарын  сатып  Родостун калкы Гелиостун  урматына   статуя тургузууну  чечишет, Гелиос  Родос  эли  үчүн  жѳн  эле күн кудайы  эмес,  ошол  Родос  аралын  жаратуучусу   болгон.

Далее

Кыялкеч кыл калемдер

Нурия Эрали кызы

Нурия Эрали кызы

Сагынбаева Айдай

Адель Исабекова-ученица 4 “Б” класса сш. №29 г.Бишкек

Далее

А ну-ка, девушки!

                                                                                                                   

К международному дню прав женщин в Оше в школе № 6 им. Макаренко прошел конкурс «А ну ка, девушки!». В мероприятии участие принимали 8-11 классы. Задания были очень разнообразны: девушкам пришлось показать все свои умения, как по хозяйству, так и по танцам и пению. Из каждого класса приглашались по две девушки, которым выпала честь представлять свой класс на этом состязании. Надо сказать, что этот праздник наша школа отметила на высшем уровне веселья. По программе этого мероприятия были проведены различные конкурсы: показ моды, приготовление пирога, «скажи как можно больше слов по телефону», исполнение песен и танцев и произношение поздравительной речи.

Далее

Баҳор таровати

                                                                                                                                   

Мана ўлкамизда фасллар келинчаги бўлмиш гўзал баҳор ҳам кириб келди. Кунлар қизиб, қорлар эрий бошлади. Уйқуга кетган табиат ҳам уйғонди. Дарахтларни охиста уйғата бошлади. Ҳар бир фаслнинг ўзига яраша гашти бўлгандай, бу фаслнинг ҳам ўзгача гашти бор. Баҳор фаслида табиат бир гўзал бошқача товланиб, турли хил рангга киради. Дарахтлар мисоли бир келинчакдай чирой очади, табиатнинг кўркига кўрк қўшади. Бу чиройни кўрган кишининг баҳри- дили яйрайди, кўнгли таскин топади.

Далее

Родители жалуются, что детей портит вредная информация

                                                                                                                     

В последнее время учителя, воспитатели и родители часто жалуются, что вредная информация очень отрицательно влияет на психику и воспитание детей. Вредная  информация – это ненужная и совсем неверная информация. Она может служить источником конфликта между людьми. На сегодняшний день очень много источников информации. Современные дети получают информацию с телевизора, компьютерных программ, интернета и других. Но не все знают, что не все виды информации полезны. Точнее, в фильмах, которые мы смотрим, в компьютерных играх, в разных сайтах интернета, в которых пропагандируются жестокость, насилие, терроризм, наркомания и др. Это и есть вредная информация.

Далее

Подшоҳ ва доно қиз

Бир бор экан, бир йўқ экан, катта бир давлатнинг подшоҳи ўз юртида  донолар бор-йўқлигини билмоқчи бўлиб, вазирини ҳузурига чорлаб шундай дебди:

– Халқимга эълон қилинг, ким менга 10 яшар қўзичоқ, 20 яшар бўрини, 30 яшар йўлбарсни ва 50 ёшли шерни олиб келса, бир хум тилла бераман.

Далее

По вселенной на космическом корабле, автомобиле и пешком

Самая высокая скорость во вселенной – это скорость света,  приблизительно 1 миллиард км в час, за 1 год свет преодолевает расстояние 9 760 800 000 000 км.

Рекорд скорости космического аппарата 240 тыс. км в час был установлен американо-германским солнечным зондом «Гелиос-Б», запущенным 15 января 1976 г. Средняя скорость автомобиля 100км/час, средняя скорость человека при ходьбе 8 км в час.

Далее

“Достуктун күчү биримдикте”

5 март куни мактабимизда бошланғич синф ўқитувчилари шаҳар метод сексиясининг семинари ўтказилди. Бу семинарда бошланғич синфларда очиқ дарслар ва “Достүктүн кучу биримдикте” мавзусида фестиваль ўтказилди. Бу фестивалда миллатларнинг дўстлиги, ҳамжиҳатлиги, қардошликда эканлиги намойиш этилди. Фақат бирдамликда бўлган халқгина дўстликни енгиб чиқади. Фестивалда 6 миллат қатнашди. Булар – қирғиз, рус, тожик, уйғур, ўзбек, турк.

Далее

Дракон не похожий на других

                                                                                                                          

(Начало в предыдущем номере)

Глава 4

– Где я? – спросил Арти и почувствовал сильную боль в спине, он почувствовал, как струйка крови стекает по щеке.

 – Там же, где и я, – послышался голос слева, – в тюрьме. Тебя привели из допросной без сознания и окровавленного. Я перевязал тебе раны. Извини, пришлось порвать твою рубашку. Как видишь, бинта у меня нет. Ой, я забыл представиться, мое имя Радион Щавель.

Далее

Наврўз байрами яқинлашмоқда

Наврўз байрами яқинлашмоқда

21-март куни Ўрта Осиё халқлари Наврўз байрамини кутиб олишади. Наврўз байрами баҳор фаслидаги унутилмас байрамдир! Наврўз деганда бизнинг кўз олдимизга байрамда тайёрланадиган таомлар келади, улардан сизу, биз зориқиб кутган сумалак таомидир.

Далее

Какой язык самый сложный?

1. Самый сложный язык для изучения – баскский, он настолько сложный, что во время Второй мировой войны этот язык применяли как шифр.

2. Досчитать до трех на нивхском языке (распространен в северной части о. Сахалин) – непростая задача. Нивхские числительные звучат по-разному в зависимости от того, что считают: лыжи, лодки или связки вяленой рыбы. Всего в языке 26 способов счета.

Далее

“Тишнинг оқини кўрсатиш кулган бўлавермайди”

( Бирма халқ эртаги )

Бир куни маймун дарё бўйига сув ичгани борибди. У энди сув ичмоқчи бўлиб турган экан, бирдан тимсоҳ чиқиб қолиб, маймуннинг оч биқинидан тишлаб олибди. Қаттиқ оғриқдан тишини – тишига қўйганча маймун индамай тураверибди. Буни кўрган тимсоҳ ўйлабди: “ У мендан қўрқиш у ёқда турсин, ҳатто тишини оқини кўрсатиб тиржайяпти ҳам!”

─Ҳой, узундум маймун, нимага тиржайиб куляпсан? ─  деб сўрабди у.

Далее

Интересные факты

1.Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.

2. Каждую секунду в мозге человека происходит не менее 100 000 химических реакций.

3. Когда человек рождается, он имеет 300 костей, но к 25-летию их остается только 206 (срастаются).

4. Больше всего роз в мире – около 3 миллионов – продается в День Святого Валентина.

Далее