Н.Руслан кызы tagged posts

Суунун баркына жетели

Дүйнѳдѳ биз аларсыз жашай албай турган маанилүү нерселер кѳп. Алардын катарына суу, аба, от жана башкалар кирет. «Суу алтындан да кымбат» деп биздин чоң эне, чоң аталарыбыз бекеринен  айтпаса керек.  Сууну бекер ысырап кылба, сууну  этиятта, агын сууга таштанды ыргытпа деп калышат ата-энелерибиз. Бирок суунун кадырына кѳп учурда жетпейбиз. Менин досум да ушуну кѳп айтат, анткени ал суунун кадырын билет.

Далее

Ак сүтүн берген энекем

Эне-бул дүйнѳдѳгү теңдешсиз, эч кимге алмаштыргыс адам. Үч гана тамгадан турган «апа» деген сѳз биздин жашообуздун маңыз, мазмуну. Бул жашоодо энесиз адам жок. А түгүл жаныбарлар да энелерин теңдешсиз сүйүшѳт. Бизди тогуз ай кѳтѳрүп, анан  тѳрѳлгѳндѳ уйкудан калып, талыкпай, чарчап, чаалыкпай  эрезеге жеткирген биздин апаларыбыз. Кенедейибизден кѳзүбүздүн агы менен тең айланып, жыгылсак ордубуздан тургузуп, үшүсѳк жылытып, кайгы, кубанчыбызды тең бѳлүшкѳн энелерибиздин эмгеги баа жеткис. Апаңдын маңдайында эркелеп отуруп тамак ичкенден артык бакыт барбы?

Далее

Күндөлүк жоголгондо

Ар бир окуучунун классында, мектебинде кызыктуу окуялар  болуп турат эмеспи. Ошондой күндѳрдүн биринде сабакта отурган элек. Адеп сабагынан берген эжеке «Ѳзүн-ѳзү тарбиялоо»,-деген темада эссе жазгыла,-деди. Класс тынч, окуучулардын бардыгы эссе жазуу менен алек. Марал деген кызыбыз биринчилерден болуп жазып бүтүп, эжекеге алпарып текшертип, баа койдурайын десе күндѳлүгү жок. Ал кыз ыйлап, эжеке  «Кимиңер алсаңар, же кѳргѳн болсоңор  кайтарып берип койгула»,-деди. Ангыча кийинки сабак башталып, окуучулар топурап башка сабакка кирип кетишти. А Бекмырза болсо, класста калып, Маралдын күндѳлүгүн кайтарып  берди. Эгер күндѳлүктү кайтарып бербесе  Марал да, башкалар дагы Бекмырзаны ууру деп ойлоп калыштары мүмкүн эле...

Далее