Н.Эрали кызы tagged posts

Тынчтык коңгуроосу

2010-жылдагы июнь окуясынан кийин  Ош шаарында курулган  айкелдердин бири-тынчтык коңгуроосу болгон.  Ош шаарынын кѳп улуттуу тургундарын тынчтыкка чакырып, калаабызда мындан ары эч  ким ыйлабасын,  ый угулбай, тынчтык коңгуроосу  жаңырып турсун деген максатта Орусиянын Новосибирск шаарындагы «Светолития»  ишканасында  куюлуп, даярдалган.  «Тынчтык коңгуроосу»  алынып келинип, шаардык мэриянын оң капталына орнотулган.

Далее

Мектеп окуучуларынын ишембиликке кѳз карашы

Мен Ю.А.Гагарин атындагы мектепте окуйм. Мектебибиз ар дайым таза болуп турат. Биз ар бир ишемби күнү мектептин ичин, сырткы айланасын, мектеп алдындагы кѳчѳдѳн бери  тазалап турабыз. Ар бир класстын ѳзүнѳ тиешелүү бѳлүштүрүлгѳн жер тилкелери бар, бардыгы ошол жерлерди тазалашат. Мезгил-мезгили менен мектебибизде ишембиликтер да ѳтѳт. Мен айрым учурларда «Ишембиликте окуучулар иштебеш керек, алардын эмгеги эксплуатацияланып жатат»,- деген пикирлерди угуп калам. Мен бул пикирге макул эмесмин, окуучулардын дээрлик кѳбү бул пикирге макул эмес Мектебибиз, классыбыз таза болсо ѳзүбүзгѳ эле жакшы да. Биринчиден таза жерде адамдын кѳңүлү ачык болот, ар кандай оору жугуу коркунучунан алыс болобуз, башка жактан бирѳѳ келсе да айлана-чѳйрѳбүз таза турганына сыймыктанабыз, анан  ишембиликте биз ашыкча деле жумуштарды жасабайбыз. Бирок мектебибиздин айланасы, ичи дайым таза турушуна бардыгыбыз кам кѳрүшүбүз керек. «Мектептин тазалыгы мектеп жетекчилигинин, агай-эжейлерди иши»,- дегендерге такыр кошулбас элем.  Ар бир окуучу ѳзү билим алган мектептин тазалыгына ѳз салымын кошуш керек деп эсепейм. Мен бул тууралуу  кѳп окуучуларга кайрылып, тѳмѳндѳгүдѳй жооп уктум. Алардын бири Элена буларга токтолду:

Далее

Мен күткөн чымчык

Сабак аяктап, баарыбыз үй-үйгө тарадык. Кээси мектепте ойноп калышты. А мен болсо  үйгө шашып жөнөдүм. Асман чайыттай ачык, жаздын жыты келип,   байчечекейлер кылтыйып чыга баштады. Чырылдап чымчыктар ар тараптан учуп келишет да, кубулжуп сайрашат. Мен мектептен келип  апама жардам бердим. Апам экөөбүз ушунчалык берилүү  менен гүл  эгип, атам болсо жаңы алынып келинген көчөттөрдү эгип жатты.

Далее

Мугалим мѳмѳлүү дарак

«Мугалим – мѳмѳлүү дарак»,-демекчи, биздин ата-энебизден кийинки  жакын адамыбыз-мугалимибиз. Биз энени кандай урматтап, сыйласак, мугалимди андан артыгыраак сыйлашыбыз керек. Биринчи коңгуроодон кийин бизди жетелеп, ээрчитип биринчи кадам таштаттырган бул-эжекелерибиз. Алар эң мээримдүү, камкор болушат. Биринчи билим  пайдубалыбызды мектептен баштайбыз. Аны мугалим курат. Окуучулар канчалык шоктонбосун, кемчилик кетирбесин алар баарын кечиришет. Сыртынан урушканы менен алар бизге ар дайым жакшылыкты гана каалашат. Менимче бардык мугалимдер урмат-сыйга, алкышка татыктуу.

Далее

7 причин улыбаться

Улыбка – самая легко распознаваемая эмоция лица.

1.«Улыбка делает нас счастливыми даже при плохом настроении». Помнишь о связи мозг-тело? Так вот, обычная улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает вырабатывать различного рода эндорфины, которые поднимают настроение. Этот принцип был открыт в 1980-х годах и подтвержден целым рядом исследований. Но исследования показывают и обратную сторону: нахмурившись, люди начинают чувствовать себя несчастливыми.

Далее

Мен «2» алганда

Мен үчүн эң кыйын предмет –бул алгебра, химия. Алар мен үчүн ѳтѳ татаал сабактар. 26-январь күнү да бизге химия  сабагы болду. Ал күнү мен үй тапшырмасына даяр эмес элем. Эптеп шылтоо кылып жооп сурап кетип  калайын десем эжеке жооп бербей койду. Айлам жок эмне кылат элем, отуруп калдым. Эжей үй тапшырмасын чекеден сурай баштады. «Даяр эмесмин»,-деген сѳздү укканда жини келип кетти да.

Далее

Ата-энеси чет жерде жүргөн курбумдун жашоосу

Кайсы ата-эне болбосун ѳзүнүн балдарына мээримин тѳгүп,  тарбия берет эмеспи. Бирок азыркы мезгилде тиричиликтин айынан канчалаган ата-энелер балдарын багуу үчүн чет жакага иштегени кетишүүдѳ. Балдарын болсо жакын адамдарына  таштап кетишкен үй бүлѳлѳрдү акыркы мезгилде  кѳп кездештирип калдык. Ата-эненин мээримине муктаж болуп,  жакшы тарбия албай кээ бир балдар жаман жолго түшүп кетишет,  а кээси тескерисинче  ата-энем мени багам  деп кыйналып чет ѳлкѳдѳ иштеп жүрѳт деп   жакшы  жолго умтулушат, үлгүлүү жүрүп, жакшы окуганга аракеттенишет. Ошондой окуучулардын бири-менин эң сүйүктүү курбум Нуржан, ал экѳѳбүз Ю.Гагарин  атындагы мектептин 8»А»-классында бирге окуйбуз.

Далее

Кызык, эмнеге бардык адамдар мындай эмес…

                                                                                                                    

Айлана аппак, эшикте лапылдап кар жаап жатат. Терезеден аппак карды Алина дайыма карай берет.Таптакыр түшүнбѳйм, ал эмнеге жамгыр, же кар жааса  акмалап кѳзүн албайт? Мектепте кѳп эле сүйлѳй бербейт, дайыма китепканадан чыкпайт. Сырдашы сыягы китеп го… Анын  жүрүм-туруму, ар бир сабакка  катышуусу  ѳтѳ ѳзгѳчѳ. Баарынан мактоого татыктуу. Мен аны карай берем, карай берем. Карагандан эч тажабайм, акыркы мезгилдерде  ѳзүмѳ -ѳзүм суроо бере баштадым. Эмне үчүн ал менден күчтүү окуйт, ал эмнеге убактысын текке кетирбей  пайдалуу иштерге жумшайт,-деген суроолор бүт денемди курчап алды. Ѳзүмдѳн-ѳзүм туталанып, ага кадимкидей атаандаша баштадым. Китепканага бардым, китепти барактап, барактап, окуган адам болуп жүрдүм. Алинага кѳзүм түшүп калды. Ал дагы деле китептен кѳзүн албайт. Анда-мында терезеден айланага кѳз чаптырып,  кайра окуганды улантат. Эмне үчүн ал ушундай?

Далее

Кыштагы окуялар

Кыш мезгили эле. Жолдор кѳкмѳк муз, айлана аппак кар. Жол тайгак болгондуктан адамдар абайлап басып калышкан. Мектептен чыгып Нуржан экѳѳбүз үйүбүзгѳ бара жатканбыз. Биздин алдыбызда эки классташ балдар кетип баратышкан. « Кырсык  каш-кабактын ортосунда» ,-дейт эмеспи, бир заматтын ортосунда эки бала кѳк музга жыгылып түшүштү. Нуржан экѳѳбүз аябай күлүп, аларды шылдыңдадык. Бирок бир аз ѳтпѳй эле, жолдун аркы ѳйүзүнѳ  ѳтүп баратып  Нуржан экѳѳбүз дагы баягы балдардан бетер  тайтайып жыгылып түштүк. Катып калган музга катуу тийгенбизби, айтор тим эле башыма бирѳѳ даңк эттире койгондой болду. Айлананы карасам элдин баары чогулуп бизди карап, кээ бирлери кыткылыктап күлүп, кээ бирлери эстеликке деп сүрѳткѳ тартып атышат.

Далее