Category Устаттар

Кичүүлөргө өрнөк кыз

Сүрѳттѳ Ош шаарындагы  Ага Хан мектебинин 11-«С» классынын  мыкты окуучусу Нуржан  Адиева кенже класстын окуучуларына эмгек сабагынан кѳмѳк кѳрсѳтүү учурунда

Далее