Daily Archives Среда Май 1st, 2013

Мектептерди адис менен камсыз кылуу

2011-2012-окуу жылында шаардын мектептеринде 3112 педагог таалим тарбия берип жатышат. Шаардагы 15 мугалимге “Кыргыз республикасынын билим берүусүнѳ эмгек сиңирген мугалим“деген ардактуу наам берилген, 455 мугалим жана тарбиячы “Билим берүүнүн мыктысы наамына татыктуу болушкан. 2010-2011-окуу жылында шаардын мектептерине  284 адис зарыл болсо, иш жүзүндѳ 600 адис кабыл алынган.

Далее

Аргинанын ырлары

«Жаратылыш кандай кооз»

Кучагын жайган бизге жаратылыш,

Кандай кооз, кубанычтуу айланабыз.

Кубанып, кѳргѳн сайын айлананы,

Талыкпай мээнет кылып, биз жашайбыз.

 

Далее

Окуучулардын ырларынан

Дастанбек кызы Адила №2 Карл Маркс атындагы  мектебинин 5-В классынын алдыңкы окуучуларынын бири. Бош убактысын ыр жазуу менен ѳткѳрѳт

Жаз айы

Жаркырап нуруңду чачасың,

Жаз айы гүлдѳрдү ачасың.

Жадырап биз күлүп, ойносок,

Жамалың жайкалтып жатасың.

 

Кубанып, майрамды ѳткѳрүп,

Тособуз майрамды жаркырап.

Кубана баарыбыз ойносок,

Жаз айы ансайын кулпурат.

Далее