Кичүүлөргө өрнөк кыз

Сүрѳттѳ Ош шаарындагы  Ага Хан мектебинин 11-«С» классынын  мыкты окуучусу Нуржан  Адиева кенже класстын окуучуларына эмгек сабагынан кѳмѳк кѳрсѳтүү учурунда

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>