Апендинин жоруктарынан

Апендиге бир жолдошу чуркап келип, күйүккѳн демин араң басып: Тээтиги иттен коркуп, жүрѳгүм түшүп калды,-дейт. Апенди анда:  камыраба, азыр жүрѳгүңдү алып келип берем,-дептир.

Мугалим Апендиден: -Тѳрттѳн тѳрттү алса канча калат?-деп сурайт. Апенди билбей коет. Мугалим: Кел анда экѳѳбүз биргелешип чыгаралы. Сенин чѳнтѳгүңдѳ тѳрт тыйын бар эле, тѳртѳѳ тең түшүп калды дейли, канчасы калды?-дейт  мугалим Апендиге жан тарта. Чѳнтѳгүмдүн тешиги эле,-дейт шашып Апенди.

-Эшикке калың кийинип чыксаңчы, суук тийип жүрбѳсүн,-дейт апасы.  –Жок, апаке. Суук тийбейт, мен ага тийишпейм да,-дептир Апенди.

Апенди үйүнѳ келсе, үйүндѳ бир тааныбаган  чоочун киши  отуруптур.

-Сен кимсиң?-дейт Апенди андан.

-Кудайдын жээнимин-деп, жооп айтат тиги.

-Жээни болсоң, жүр-деп, Апенди аны ээрчитип барып, мечитке кийрип коет да мындай дейт,-таякеңин үйү ушул.

 

Апендиден  «Ай жакшыбы, же күн жакшыбы?» деп сурашат. Албетте ай,-дейт ал. Эмне үчүн , десе, эмне үчүн дегенде Күн ансыз да жарык турган күндү күндүз жарык кылат, а Ай болсо түндү жарык кылат,-дептир.

 

Апендиден бирѳѳ сураптыр:

-Ай жаңырганда эски ай кайда кетет?-деп.

-Оо макоо! Ошого да башың жетпейби? -дептир Апенди анда. –Эски айды туурап-туурап туруп, жылдыз кылып чачып ийишиет.

-Эмне үчүн Ысык-Кѳл туздуу?-деп, Апендиден сурашса, Апенди айткан тура: -Туз сээп турбаса, балыктар сасып кетет да,-деп.

Апендини шакабаламакчы болуп, бир теңтушу мындай дептир: -Апенди, кудай уруп, чычкан жутуп ийдим. Кантсем кутулам?

-Артынан   тирүү мышык жутуп жибер,-деген экен Апенди  анда.

                                Айтурган Маматжан кызы,

        №11 В.В.Терешкова атындагы  жатак мектебинин 3 «А»-классынын окуучусу

Tags:  

Написать ответ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>