Daily Archives Воскресенье Март 31st, 2013

Кыялкеч кыл калемдер

Далее

Силер билесиңерби?

Coca-Cola

 Достор, биз баарыбыз  жакшы кѳрүп, ичип жүргѳн Coca-Cola дүйнѳдѳ эң белгилүү газдалган суусундук.  Кымбат жана алдыда болгон бренддердин бири болуп эсептелет, бирок ден соолукка эң зыяндуу ичимдик деп саналат. Эмне себептен? Ден соолукка кандай таасир этет? Эмнелерден жасалат? Эмне себептен кѳпчүлүк адамдар бул суусундукту ичишет?

Далее

Мектепке бирдей форма кийүүгѳ кѳз карашаңыз?…

 Биринчи бул макаланы жазуудан мурун 12 окуучуга «мектепте бирдей форма кийүүгѳ кандай карайсыз» деген суроо узаттым .Суроомдун жообуна жалаң гана  «жакшы болот эле», «каршы эмесмин» деген гана сѳздѳрдү уга алдым. Бирок окуучулардын дээрлик бардыгы мектепте жоолук оронууну колдобой турганын айтышты. Мейли, алар каалашса кѳчѳдѳ, үйлѳрүндѳ  оронуп жүрѳ беришсин, бирок мектепке оронуп келишкенине каршыбыз деген пикирлерин билдиришти.

Далее

Мультфильмдердин пайдасы жана зыяны

Мультфильмдер-ѳсүп келе жаткан баланы тарбиялоочу эң жеткиликтүү курал. Андагы ар бир окуя баланын психологиясына ѳзгѳчѳ таасир берет жана коомду ошол кѳргѳн фильмдер аркылуу кабыл алышат. Мультфильмдеги каармандар жеткинчекке ѳзүн алып жүрүүнүн ар тараптуу багыттарын кѳрсѳтѳт. Ошолор аркылуу жаман менен жакшыны, боорукердик менен ташбоордукту айырмалай алышат.  Бѳбѳк ѳзүн сүйүктүү каарманына окшотот да анын кыймылын, кылган ишин, кылыктарын аткара баштайт. Ошондой эле мультфильм баланын аң сезимине, ой жүгүртүүсүнѳ, дүйнѳ таанымына түздѳн-түз таасирин тийгизет.

Далее

Кышы тескери материк

Дүйнѳдѳ кѳпчүлүгүбүз билбеген кызыктар кѳп. Ар бир материктин ѳзүнѳ гана мүнѳздүү ѳзгѳчѳлүгү бар. Мисалы биз бүгүн сѳз кыла турган Австралия мамлекетинде бардыгы тетири. Ал ѳлкѳдѳ Жаңы жыл жайдын эң ысык күнүндѳ, июлда  белгиленет. Эң суук жери Түндүгүндѳ эмес, Түштүгүндѳ. Күн Түндүктѳн тийип турганда Түштүгүндѳ кѳлѳкѳ түшүп турат. Түштүгүнѳ күн тийгенде  Түндүгүнѳ кѳлѳкѳ түшѳт. Австралия Жашыл континент деп аталганы менен, жер жүзүндѳгү эң кургак жана жайдак материк. Жердин ¾ бѳлүгү жетиштүү нымдалбайт жана жайдак талаалар саргыч кызыл түскѳ боелуп турат. Түштүк Африкага жана  Түштүк Америкага салыштырмалуу Австралия батыштан чыгышты карай созулуп жайгашкан. Андыктан ал жердин Түштүк жарым шарындагы   эң ысык  бѳлүгү деп эсептелет. Австралияда бир канча жылдар бою жамгыр болбогон райондор бар. Ошол эле учурда жер үстүнѳ караганда жер астында суулар кѳп. Бул жерде суу табигый күч менен атырылып чыккан 6 миңден ашык ар кандай артезиан кудуктары бар.

Далее

Апендинин жоруктарынан

Апендиге апасы кошунасыныкынан май сурап келчи.-дейт. Апенди чыныны кѳтѳрүп  кошунаныкынан май сураганы барат. Кошунасы чыныга  толтуруп май куят. Апенди бул жагына дагы деп түбүнѳ дагы май куйдурмакчы болгондо чынынын ичиндеги май тѳгүлүп калат. Кошунасы чынынын түбүнѳ да май куюп  берет таңданып. Апенди майды апасына алпарат. Ушунча элеби,-дейт  апасы чынынын түбүндѳгү майды кѳрүп. Жок, бул жагында дагы бар,-деп чыныны аңтарганда чынынын түбүндѳгү майы дагы тѳгүлүп, майсыз калышат...

Далее

Жол эрежеси боюнча сынактын жеңүүчүлѳрү

Далее